tll.ibu.edu.ba
Building Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Building 2

Hakkımızda

International Burch  Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, 2008 yılında açılmış olup 2008-2009 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
 Bölümümüzde 2 Profesör, 3 Doç. 4 Yard. Doç.ve 6Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüzün eğitim-öğretim süresi 4 yıl Lisans ve artı bir yıl da Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere 5 yıldır.  Öğrenciler eğitimleri süresince Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili,Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı,Yeni Türk Edebiyatı, Eğitim Bilimleri (Formasyon Dersleri),Dil ve Edebiyat Öğretimi gibi Anabilim Dallarından dersler almaktadırlar.

Bu programı bitirenlere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni unvanı verilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, mezunlarına en geniş çalışma alanı sunan bölümlerden biridir. Mezunlarımız alanlarıyla ilgili veya alan dışında, lisans diplomasını yeterli gören tüm serbest veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında çok geniş bir yelpazede çalışma imkânına sahiptir.TDE mezunları yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde, müzelerde, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleriyle ilgili resmî veya özel kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Türk dünyasıyla ilişkilerde Türk Dili ve Edebiyatı mezunları önemli roller oynamakta, bu ülkelerin üniversitelerinde de görev alabilmektedirler.

More...


INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Education Faculty
Türk Dili ve Edebiyati Ögretmenligi
Francuske revolucije bb
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina

tll.ibu.edu.ba