tll.ibu.edu.ba
Building Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Building 2

Hakkımızda

International Burch University Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Aynı yıl öğrenci alımına başlamıştır.

Bölümümüzde 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüzün eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitimleri süresince Yeni Türk Dili, Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eğitim Bilimleri(Formasyon Dersleri), gibi anabilim dallarından dersler almaktadırlar.

Bu programı bitirenlere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni unvanı verilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, mezunlarına çok geniş bir çalışma alanı sunan bölümdür. Mezunlarımız alanlarıyla ilgili veya alan dışında, lisans diplomasını yeterli gören tüm serbest veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında çok geniş bir yelpazede çalışma imkânına sahiptir. Türk Dili ve Edebiyatı mezunları yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde, müzelerde, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleriyle ilgili resmî veya özel kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Türk dünyasıyla ilişkilerde Türk Dili ve Edebiyatı mezunları önemli roller oynamakta, bu ülkelerin üniversitelerinde de görev yapabilmektedirler.

More...


INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Education Faculty
Türk Dili ve Edebiyati Ögretmenligi
Francuske revolucije bb
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina

tll.ibu.edu.ba