Quick Links

Yunus Emre Üzerine Söyleşi
Mar 19, 2015

Yunus Emre Üzerine Söyleşi

DESK(Dil-Edebiyat-Sanat-Kültür) Kulübünün düzenlediği ve geleneksel hale gelen “Edebiyat Sohbetleri” 19.03.2015 tarihinde Ord. Prof. Dr. Lamija Hadžiosmanovič “Yunus Emre Üzerine Söyleşi” konusu ile gerçekleştirildi.

Programın içeriğinde aktarılanlar kısaca şunlardır:

“Edebi şahsiyetleri anlayabilmemiz için onların yaşadıkları zamanın sosyo-kültürel ve siyasi ortamlarını da bilmek gerektiğini söylemiştir. Sayın Hadžiosmanovič öncelikle Yunus Emre’nin yaşadığı zamanın siyasi ve sosyal olaylarına değinmiştir. Bunlarla birlikte, Yunus Emre’nin hayatı ile ilgili bilgiler vermiştir. Yunus Emre’nin hayatını değerlendirebilmemiz için üç önemli kaynağın varlığından söz etmiştir. Bunlar;  tarihçilerin kaynakları, menkıbeler ve Yunus Emre’nin şiirleridir. Ancak günümüzde bu kaynakların ihtilaflı olduğundan da bahsetmiştir.

Hocamız söyleşinin devamında;  Yunus Emre’nin hocası olan Taptuk Emre ile buluşmalarından ve Yunus Emre’nin kırk yılı bulan tasavvuf terbiyesinden bahsetmiştir. Ayrıca Yunus Emre’nin  bütün aşık şairlerden farklı bir ekol olduğunu da ifade etmiştir.

Yunus Emre ile alakalı menkıbelerin anlatılmasından sonra bölüm öğrencilerimizden Mehmet ve Mustafa Kukuruzovič kardeşler Yunus Emre’nin şiirlerinden kısa bir düet yapmışlardır.