Quick Links

Bölümümüz

Bölümümüz

 

International Burch University Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Aynı yıl öğrenci alımına başlamıştır.

 

Bölümümüzde 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

 

Bölümümüzün eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitimleri süresince Yeni Türk Dili, Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eğitim Bilimleri (Formasyon Dersleri), gibi anabilim dallarından dersler almaktadırlar.

 

Bu programı bitirenlere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni unvanı verilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, mezunlarına çok geniş bir çalışma alanı sunan bölümdür. Mezunlarımız alanlarıyla ilgili veya alan dışında, lisans diplomasını yeterli gören tüm serbest veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında çok geniş bir yelpazede çalışma imkânına sahiptir. Türk Dili ve Edebiyatı mezunları yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde, müzelerde, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleriyle ilgili resmî veya özel kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Türk dünyasıyla ilişkilerde Türk Dili ve Edebiyatı mezunları önemli roller oynamakta, bu ülkelerin üniversitelerinde de görev yapabilmektedirler.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olabilmek için gerekli olan toplam kredi 240 ECTS'dir.

 

Zorunlu alan derslerinin isimleri aşağıdaki şekildedir.

 • Osmanlı Türkçesi
 • Türkiye Türkçesi
 • Türk Dili Tarihi
 • Dilbilim
 • Eski Türk Edebiyatı
 • Yeni Türk Edebiyatı
 • Türk Halk Edebiyatı
 • Halk Bilimi
 • Eğitim Bilimleri (Formasyon Dersleri)
 • Özel Öğretim Yöntemleri
 • Çeviri Yöntem ve Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Çağdaş Türk Lehçeleri
 • Yabancılara Türk Dili Öğretimi
 • Yazı Yazma Teknikleri
 • Dil, Toplum ve Kültür
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Boşnakça
 • İngilizce
 • Bilgisayar

 

Bölümde aynı zamanda Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Halk Bilimi, Yabancılara Türk Dili Öğretimi Anabilim Dalları'nda Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora programı da bulunmaktadır.

 

Bölümümüzde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında toplam 118 öğrencimiz eğitim-öğretime devam etmektedir.