Quick Links

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Hakkında

 

Programın Tanımı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü; Türk Dili ve Edebiyatı alanı yanında Türk Kültürü, Türk Tarihi alanlarıyla ilgili bilgilerin verildiği ve bu bilgilerin öğretimini yapabilecek nitelikli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin yetiştirildiği akademik birimdir.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, geniş bir coğrafyada büyük halk kitleleri tarafından bin yıllardır konuşula gelen, birçok kültürü etkilemiş ve onlardan etkilenmiş köklü bir dil ailesi olan Türk Dili ve Edebiyatının eğitim öğretimini kapsar. Türk dilinin ve kültürünün derin izleri bulunduğu Bosna-Hersek’te açılmış bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programının  öğretim dili Türkçedir.  Bölümümüzde birçok milletten ve devletten öğrenci bulunmaktadır. Bunlar Türk, Boşnak, Tatar, Kazak, Moğol, Azeri, Romanyalı ve Moldovalı öğrencilerdir.  Program Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk kültürü gibi alanla ilgili temel derslerin yanında öğretmenlik  formasyonu kazandıracak pedagoji (Eğitim Bilimleri) ve öğrencinin sosyo-kültürel yönünü geliştirici servis derslerini  içermektedir. Program dört yıllık bir süreci ve 240 ECTS’i tamamlamayı zorunlu kılmaktadır. Program Türk dilini iyi kullanabilen, kendini doğru ifade edebilen, ortaöğretim kurumlarındaki gençlere Türk dili ve onun edebi ürünlerini, yazılı ve sözlü ifade şekillerini tanıtabilecek, Türk dili ve edebiyatı  alanına çağdaş ve dinamik bakış açısıyla yaklaşabilecek eğitimciler kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Misyon

Sözel yeteneği gelişmiş, dil ve edebiyata ilgi duyan, okumayı ve öğretmeyi seven; düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde anlatabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, mesleğinin sorunlarıyla ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan, Türk Dili ve Edebiyatı alanının temel bilgi ve donanımına sahip eğitimciler yetiştirmektir.

 

İlkeler ve Değerler

1.Öğretim ve araştırmada özveriyle çalışmak. 
2.Etik kurallara sonuna kadar riayet etmek. 
3.Eğitim öğretimde profesyonelliği yakalamak ve sürdürmek.
4.Bilime ve bilimsel düşünceye değer vermek.

Programın Amacı

Öğrencilerde Türk dili ve edebiyatı alanı ile ilgili teorik altyapı oluşturup, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirerek, insani ve bilimsel değerleri özümsemiş, hür ve demokratik düşünceye değer veren Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri yetiştirmektir.

 

Mezuniyetle Kazanılacak Derece

Dört yıllık süreç içerisinde  240 ECTS’i tamamlayan öğrenciler bölümden mezun olurlar. Öğrencilere mezun olduklarında “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni” diploması verilir.

 

Staj(Uygulama)

Öğrenciler, geçmiş yıllarda öğrendikleri teorik bilgileri son sınıfta stajla uygulamaya dönüştürürler. Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili temel bilgileri pratiğe dökerler. Öğrenciler öğretmenlik mesleğinde deneyim kazanırlar.

 

İş İmkânları

1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ile özel okulların ortaöğretiminde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilirler.

2. Yurt dışındaki resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarının ortaöğretiminde öğretmenlik yapabilirler.

3. Kültürel kurumlarda, arşivlerde, müzelerde, kütüphanelerde, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleriyle ilgili resmî veya özel kuruluşlarda görev alabilirler.

4. Medya sektöründe çalışabilirler.

5. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olabilirler.

6. Dört yıllık diğer fakülte mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler.