Quick Links

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 

1. International Burch University ne zaman kuruldu ve misyonu nedir?

 

International Burch University (IBU) benzersiz fikirler sunarak modern bir üniversite olup, gelecek için plan yapmak amacıyla 2008 yılında, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da kurulmuştur. International Burch University belirli bir misyon ile öğretim hayatına başladı: Üniversite dünya standartlarında eğitim, öğretim ve araştırma ortamı hazırlayarak, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirilmiştir. Üniversite, en kaliteli öğretim, araştırma yolları ve en kapsamlı akademik temalar ile elimizdeki en iyi imkânları kullanarak bölgede önde gelen üniversitelerden biri olmayı hedeflemiştir.

 

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile öğretim süreci Bologna sistemine göre uyarlanmıştır.

 

2. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Türkiye'de birçok üniversitede olmasına rağmen neden International Burch Üniversitesi’ni tercih etmeliyim?

 

Hayatımızın en önemli kısmı olan eğitim dönemi ve bu dönemin bir basamağı olan üniversite, insanın geleceğini nasıl şekillendirebileceğini büyük ölçüde belirler. Bireylerin bu noktada doğru karar verebilmeleri ve sıradan tercihlerin dışına çıkabilmeleri daha çok tecrübe kazanmalarını sağlar. International Burch University genç ve yenilikçi kimliği ile bu hizmetlerin tümünü öğrencilerine sunabilmektedir.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nü Burch Üniversitesi’nde okumak; bireye Balkanlardaki ülkelerin dilini, kültürünü, tarihini tanımasını, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yerini görmesini, anadilimizin dışında en az iki yabancı dil öğrenmemizi ve daha birçok alanda ufkumuzun genişlemesini sağlamaktadır.

 

Kaliteli öğretim kadrosu ve gelişmiş imkânlarıyla International Burch University size beklentilerinizden daha fazlasını sunacaktır.

 

3. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'nün Türkiye'de denkliği var mı?

 

International Burch University, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından tanınmaktadır.

 

https://yoksis.yok.gov.tr/PORTALUYG/swf/main.swf?ucode=yurtdisiUniversiteListesi

 

4. Eğitim süresi kaç yıldır?

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü eğitim süresi 4 yıldır. 

 

5. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nü bitiren öğrenci hangi unvana sahip olur ve iş imkânları nedir?

 

Bu programı bitirenlere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni unvanı verilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, mezunlarına, en geniş çalışma alanı sunan bölümlerden biridir.

 

İş İmkânları

 

1.Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ile özel okulların ortaöğretiminde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilirler.

2.Yurt dışındaki resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarının ortaöğretiminde öğretmenlik yapabilirler.

3.Kültürel kurumlarda, arşivlerde, müzelerde, kütüphanelerde, Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleriyle ilgili resmî veya özel kuruluşlarda görev alabilirler.

4.Medya sektöründe çalışabilirler.

5.Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olabilirler.

6.Dört yıllık diğer fakülte mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler.